Tylko do środy ( 20 stycznia ) podatnicy mogą wybrać bądź zmienić formę opodatkowania, którą będą stosować w 2010 roku. Do 20 stycznia trzeba bowiem zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, w jaki sposób będziemy płacić podatek w tym roku. Chodzi o podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy od 2010 roku lub zaczęli uzyskiwać przychody z najmu. Przedsiębiorcy mogą wybrać opodatkowanie: według skali PIT (stawki 18 i 32 proc.), liniowym 19-proc. PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Z kolei najem prywatny można rozliczać albo na zasadach ogólnych (skala PIT), albo ryczałtem.

Do 20 stycznia zawiadomienie o formie opodatkowania mogą również złożyć osoby, które chcą zmienić sposób rozliczeń z fiskusem. Przykładowo w 2009 roku płaciły liniowy 19-proc. PIT, a teraz chcą rozliczać się na zasadach ogólnych i płacić podatek według stawek progresywnych – 18 i 32 proc.

Ważny 20 stycznia

Dla podatników PIT kluczową datą jest 20 stycznia. Jak wskazuje Michał Roszkowski, doradca podatkowy w Accreo Taxand, do tego dnia podatnicy mogą wybrać lub zrezygnować z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19 proc. (podatek liniowy). Także do tego dnia podatnicy mogą wybrać lub zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Również podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są zobowiązani zawiadomić o tym do 20 stycznia naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

– Z kolei małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą złożyć do tego dnia pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z tego tytułu przez jednego z nich – wskazuje Michał Roszkowski.

Dodaje, że do 20 stycznia podatnicy mogą także wybrać sposób opodatkowania w formie karty podatkowej. Z kolei osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.