Do 20 stycznia 2010 r. trzeba wybrać formę opodatkowania na ten rok. Oświadczenie o rozliczeniu składają osoby, które m.in. założyły firmy od 1 stycznia. Najpóźniej jutro można też złożyć wniosek o zmianę sposobu rozliczeń z fiskusem.
Tylko do środy ( 20 stycznia ) podatnicy mogą wybrać bądź zmienić formę opodatkowania, którą będą stosować w 2010 roku. Do 20 stycznia trzeba bowiem zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, w jaki sposób będziemy płacić podatek w tym roku. Chodzi o podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy od 2010 roku lub zaczęli uzyskiwać przychody z najmu. Przedsiębiorcy mogą wybrać opodatkowanie: według skali PIT (stawki 18 i 32 proc.), liniowym 19-proc. PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Z kolei najem prywatny można rozliczać albo na zasadach ogólnych (skala PIT), albo ryczałtem.
Do 20 stycznia zawiadomienie o formie opodatkowania mogą również złożyć osoby, które chcą zmienić sposób rozliczeń z fiskusem. Przykładowo w 2009 roku płaciły liniowy 19-proc. PIT, a teraz chcą rozliczać się na zasadach ogólnych i płacić podatek według stawek progresywnych – 18 i 32 proc.

Ważny 20 stycznia

Dla podatników PIT kluczową datą jest 20 stycznia. Jak wskazuje Michał Roszkowski, doradca podatkowy w Accreo Taxand, do tego dnia podatnicy mogą wybrać lub zrezygnować z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19 proc. (podatek liniowy). Także do tego dnia podatnicy mogą wybrać lub zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Również podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są zobowiązani zawiadomić o tym do 20 stycznia naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
– Z kolei małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą złożyć do tego dnia pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z tego tytułu przez jednego z nich – wskazuje Michał Roszkowski.
Dodaje, że do 20 stycznia podatnicy mogą także wybrać sposób opodatkowania w formie karty podatkowej. Z kolei osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.Opodatkowanie firmy

Piotr Chmieliński, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wyjaśnia, że podatnicy będący osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą mają możliwość wybrania jednej z form prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą oni wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych w postaci księgi przychodów i rozchodów lub jedną z form zryczałtowanych, jak karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany (skorzystanie z form zryczałtowanych jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek).
Z początkiem każdego roku, podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą mogą natomiast dokonać zmiany wybranej przez siebie formy prowadzenia działalności.
– Po dokonaniu wyboru formy opodatkowania część z podatników może także wybrać sposób płacenia podatku. Podatnicy, którzy wybrali formę prowadzenia działalności na zasadach ogólnych, mogą zamiast opodatkowania swoich dochodów według skali wybrać opodatkowanie liniową stawką 19-proc. – podpowiada Piotr Chmieliński.

Potrzebny wniosek

Zmiana formy opodatkowania wymaga formy pisemnej. Dorota Stangreciak-Karpierz, ekspert w Auxilium, tłumaczy, że w wypadku podatku opłacanego na zasadach ogólnych, podatku liniowego i ryczałtu wystarczy złożenie we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia zawierającego podstawowe dane podatnika. Przy wyborze karty podatkowej przedsiębiorca składa wniosek o zastosowanie tej formy rozliczeń na druku PIT-16.Skutki spóźnienia

Decyzję o wyborze bądź zmianie formy opodatkowania można podjąć tylko raz w roku i wiąże się ona z obowiązkiem pisemnego powiadomienia o tym urzędu skarbowego.
Anna Drabik, specjalista podatkowy w BDO, podkreśla, że jeżeli podatnik nie złoży oświadczenia o zmianie formy opodatkowania, to pozostaje w obowiązku opodatkowania działalności gospodarczej w takiej samej formie jak w poprzednim roku podatkowym. Zatem jeżeli do 20 stycznia nie zostanie złożone oświadczenie o zmianie formy opodatkowania, podatnik nie może obliczać podatku w innej formie niż ta, którą stosował w poprzednim roku podatkowym. Wiąże się to również z dotrzymywaniem odpowiednich terminów oraz zastosowaniem odpowiednich stawek podatkowych.
– Jeżeli pomimo braku zawiadomienia US podatnik będzie stosował zasady wynikające z innej formy opodatkowania, powstanie obowiązek korekty oraz ryzyko zaległości podatkowej – ostrzega Anna Drabik.
Mówi również, że termin ten nie dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego. Osoby rozpoczynające działalność oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składają przed rozpoczęciem działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
– Jeżeli podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą nie złożą odpowiedniego oświadczenia, przyjmuje się, że są opodatkowani na zasadach ogólnych – podsumowuje Anna Drabik.