Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą wybrać opodatkowanie na zasadach: ogólnych, czyli skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc., podatku liniowego ze stawką 19 proc., ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Podatek liniowy będzie korzystny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody. Przy opodatkowaniu według skali PIT po przekroczeniu dochodów w wysokości 85 528 zł trzeba płacić podatek według stawki 32 proc. Przy liniowym PIT, bez względu na poziom dochodów, podatek wynosi 19 proc.

Kluczowy 20 stycznia

Dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach skali PIT, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatnicy mogą też wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowego PIT – określonych w art. 30c ustawy o PIT. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie o wyborze opodatkowania w sposób liniowy trzeba złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

To jest tylko część artykułu. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto powinien wybrać w 2010 r. opodatkowanie liniowym PIT.