Kontrolę rocznych rozliczeń podatkowych urzędnicy skarbowi rozpoczynają od czynności sprawdzających. Weryfikacji podlegają głównie wykorzystane ulgi. Urzędnicy wezwą jednak podatnika również wtedy, gdy zapomni on podpisać deklarację.

Czy urząd sprawdza poprawność rozliczeń

Podatniczka nie wie, czy poprawnie odliczyła w PIT za 2008 rok wydatki na internet. Czy urząd skarbowy może sprawdzić obliczenia podatniczki?
TAK
Organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:
● sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;
● stwierdzenie formalnej poprawności składanych dokumentów;
● ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
Zatem urzędnik ma prawo sprawdzić, czy podatniczka właściwie odliczyła wydatki internetowe w rocznym PIT.
Podstawa prawna
Art. 272 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. Zobacz o czym przeczytasz w pełnej wersji:

Czy urzędnik skarbowy może poprosić o faktury

Czy urzędnik może sprawdzić dokumenty

Czy do zeznania należy dołączyć dokumenty

Czy trzeba stawić się w urzędzie skarbowym

Czy wydatki limitowane trzeba dokumentować

Czy urzędnik przyjdzie do mieszkania

Czy organ podatkowy ma termin na kontrolę

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak fiskus skontroluje zeznanie PIT za 2009 rok.