Kontrolę rocznych rozliczeń podatkowych urzędnicy skarbowi rozpoczynają od czynności sprawdzających. Weryfikacji podlegają głównie wykorzystane ulgi. Urzędnicy wezwą jednak podatnika również wtedy, gdy zapomni on podpisać deklarację.

Czy urząd sprawdza poprawność rozliczeń

Podatniczka nie wie, czy poprawnie odliczyła w PIT za 2008 rok wydatki na internet. Czy urząd skarbowy może sprawdzić obliczenia podatniczki?