Czy urząd sprawdza poprawność rozliczeń

Podatniczka nie wie, czy poprawnie odliczyła w PIT za 2008 rok wydatki na internet. Czy urząd skarbowy może sprawdzić obliczenia podatniczki?

TAK

Organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

● sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

● stwierdzenie formalnej poprawności składanych dokumentów;

● ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Zatem urzędnik ma prawo sprawdzić, czy podatniczka właściwie odliczyła wydatki internetowe w rocznym PIT.

Podstawa prawna

Art. 272 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. Zobacz o czym przeczytasz w pełnej wersji:

Czy urzędnik skarbowy może poprosić o faktury

Czy urzędnik może sprawdzić dokumenty

Czy do zeznania należy dołączyć dokumenty

Czy trzeba stawić się w urzędzie skarbowym

Czy wydatki limitowane trzeba dokumentować

Czy urzędnik przyjdzie do mieszkania

Czy organ podatkowy ma termin na kontrolę

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak fiskus skontroluje zeznanie PIT za 2009 rok.