Ponoszenie przez cały rok wydatków na internet nie gwarantuje prawa do ulgi w PIT. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu kwot wydanych na sieć. Odliczenie to nie może przekroczyć 760 zł rocznie. Aby pomniejszyć swój dochód, trzeba posiadać faktury VAT, które potwierdzą poniesione wydatki. Niestety z fakturami jest najwięcej kłopotów.

Pierwszy problem to abonament na fakturze. Operatorzy często sprzedają dostęp do internetu w pakiecie, np. z telefonem, telewizją. Na fakturze podają zbiorczą opłatę za cały pakiet. Taka faktura nie będzie podstawą do odliczenia wydatków internetowych. Dlaczego? Aby z ulgi w PIT skorzystać, z faktury od operatora musi jasno wynikać, że jedna z opłat dotyczy tylko internetu.

Drugi problem to dostęp do faktury na stronie internetowej dostawcy sieci. Podatnik po zalogowaniu się na stronie może zobaczyć swoje rozliczenie. Problem w tym, że zdaniem Ministerstwa Finansów, taki dostęp do faktury nie jest jej wersją elektroniczną – bo nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego – a tym samym nie daje prawa do skorzystania z ulgi.

Czy można skorzystać z ulgi mimo pojawienia się wymienionych problemów? Tak. W pierwszym przypadku można poprosić operatora o wystawienie faktury z wyszczególnionymi usługami. Niestety, w praktyce wielu operatorów odmawia wystawienia takiego dokumentu.

W drugim przypadku można poprosić operatora o wystawienie faktur papierowych, również za cały rok. Trzeba tylko pamiętać, że wiele firm za taką usługę pobiera dodatkowe opłaty, które mogą przekroczyć zysk, jaki można by osiągnąć, odliczając ulgę internetową.

13 dni zostało do wyboru formy opodatkowania

25 dni zostało do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok

113 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok