Podatnicy będą mogli przesyłać podania oraz wnioski o interpretacje indywidualne do urzędów skarbowych przez internet. Takie zmiany zakłada uchwalona w piątek przez posłów ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz m.in. ustawy – Ordynacja podatkowa. Zmiany wejdą w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.

Podanie przesyłane elektronicznie musi spełniać wymogi określone w nowym art. 168 par. 3a Ordynacji podatkowej. Podatnik będzie musiał albo podpisać podanie e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, albo uzyskać specjalny status (profil zaufanego ePUAP). Przewidziano również możliwość zastosowania innych rozwiązań, ale pod warunkiem że odrębne przepisy nie będą stały im na przeszkodzie.

Nowelizacja zakłada też ujednolicenie przepisów dotyczących urzędowego potwierdzenia odbioru. Dotyczy to m.in. podań i wniosków o interpretację przesyłanych przez internet. Podatnik będzie miał pewność, że podanie dotarło do fiskusa, gdy otrzyma takie potwierdzenie.