Prezydent RP podpisał ustawę z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają korzystne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatnych nieruchomości). W 2010 roku będzie obowiązywała niższa stawka ryczałtu od całego przychodu z najmu. Do końca 2009 roku ryczałt w wysokości 8,5 proc. płacili wyłącznie podatnicy, których przychody z najmu nie przekraczały równowartości 4 tys. euro. Po przekroczeniu tej kwoty podatek od nadwyżki wzrastał do 20 proc.

Nowe przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtem umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze likwidują limit przychodów, po przekroczeniu którego wynajmujący opodatkowani ryczałtem będą musieli opłacać podatek według podwyższonej stawki. Należy jednak pamiętać, że wynajmujący, którzy chcą rozpocząć od tego roku wynajmowanie mieszkań, muszą wybrać tę formę opodatkowania. Do 20 stycznia powinni złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.