O tym, że brak wyszczególnienia na fakturze opłat za internet i zamieszczanie na niej tylko jednej opłaty abonamentowej za pakiet kilku usług (np. internet, telewizja, telefon) pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej w PIT, informujemy od ponad roku (pierwszy materiał na ten temat opublikowaliśmy 11 grudnia 2008 r.). Aby w rocznym PIT wydatki na sieć odliczyć od dochodu, z faktury musi wynikać, jaka opłata jest pobierana za internet. Niestety, wielu operatorów na fakturach podaje jedną, zbiorczą opłatę za wszystkie dostarczane usługi. Najwięcej skarg w tym zakresie napływa na Telekomunikację Polską (TP). Po naszych publikacjach in-terwencję podjął rzecznik praw obywatelskich (pisaliśmy o tym 14 maja 2009 r.), który skierował pismo do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), aby ten rozwiązał problem.

– Prezes UKE zaapelował do TP o rozważenie możliwości wyszczególniania w fakturach opłaty za dostęp do internetu oraz ewentualnego wystawienia faktur korygujących – stwierdza w rozmowie z nami Piotr Dziubak, rzecznik prasowy UKE.

A co na to TP? Najwcześniej od rozliczenia za 2010 rok jej klienci będą mogli korzystać z ulgi internetowej.

TP wdraża plan

Zapytaliśmy TP, dlaczego nie wyodrębnia na fakturach opłat za internet, pozbawiając swoich klientów ulgi. Biuro prasowe przesłało odpowiedź, że TP wdraża rozwiązanie, dzięki któremu jej klienci korzystający z pakietów usług (czyli neostrada + usługa tv, internet z usługą tv i telefonią internetową, multipakiet tp, internet i neofon) będą mogli skorzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2010 rok.

Od chwili wdrożenia wszyscy klienci korzystający z pakietów będą otrzymywać faktury, na których prócz ceny całego pakietu będzie wyszczególniona opłata za dostęp do internetu. Otrzymają też korekty faktur za poprzednie miesiące 2010 roku, by odliczyć wydatki na internet za cały 2010 rok.