Firma sprzedająca doładowania do telefonów komórkowych, które można wykorzystać do zakupu innych usług, w tym zwolnionych z VAT (np. ubezpieczeniowych) musi rozpoznać przychód już w chwili wydania pakietu – orzekł NSA.Spór w tej sprawie toczył operator sieci komórkowej. Początkowo sprzedawał on pakiety startowe i doładowania, które mogły być zużywane wyłącznie do rozmów telefonicznych, SMS-ów i korzystania z internetu. Firma postanowiła jednak poszerzyć ofertę, by klienci mogli zużywać ich także do zakupu innych usług (np. ubezpieczeniowych) i towarów oferowanych przez jej kontrahentów.
Specjalny system billingowy miał precyzyjnie śledzić, na co klient zużywa pakiety.
Wątpliwości dotyczyły tego, kiedy spółka będzie musiała rozpoznać przychód podatkowy. Początkowo rozpoznawała go w chwili wydania pakietu startowego lub doładowania i otrzymania zapłaty. Uważała jednak, że gdy rozszerzy ofertę, to obowiązek podatkowy zostanie odroczony do momentu, aż klient wykorzysta pakiet lub ten straci ważność. Argumentowała, że nie wiadomo, jakie usługi i towary zostaną nabyte i z jakimi stawkami VAT. W związku z tym nie można żądać od niej, aby rozpoznawała przychód już w dacie wydania pakietów, bo wtedy musiałaby go ciągle korygować w zależności od tego, co kupiłby klient. Gdyby bowiem okazało się, że klient kupił usługę zwolnioną z VAT, a od całego pakietu wzięłaby równowartość 23 proc. podatku, to potem musiałaby to skorygować.
Przekonywała, że pieniądze, które dostaje za pakiety, to należności pobrane na poczet dostaw, które zostaną zrealizowane dopiero w następnych okresach rozliczeniowych. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT nie są one jeszcze przychodem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że obowiązek podatkowy powstaje od razu. Zwrócił uwagę, że spółka, gdy świadczyła wyłącznie usługi telekomunikacyjne, nie kwestionowała tego, że musi rozliczać CIT od razu. Wyjaśnił, że zmiana modelu biznesowego i różnice w stawkach VAT na nabywane towary i usług nie są powodem do tego, by odraczać obowiązek podatkowy (VAT nie jest przychodem).
WSA w Warszawie przyznał rację spółce. Odwołał się do definitywności i trwałości przychodu. Orzekł zatem, że przychód jest wtedy, gdy znana jest jego ostateczna wartość.
NSA był jednak innego zdania. Jak wyjaśnił sędzia Jan Grzęda, przychód powstaje już w dacie wydania pakietu lub doładowania, a ewentualne różnice w stawkach VAT powinny być przez spółkę korygowane.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3511/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia