Od przyszłego roku limit rocznego obrotu dla zwolnienia podmiotowego z VAT wyniesie 100 tys. zł, a nie tak jak jest obecnie 50 tys. zł. Przewiduje to opublikowana nowelizacja ustawy o VAT z 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 215, poz. 1666).

Podwyższenie limitu ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, bowiem podatnik do momentu przekroczenia limitu obrotu nie ma obowiązku m.in. prowadzenia pełnej ewidencji i składania deklaracji.

Ustawodawca na najbliższe dwa lata wprowadził przepisy przejściowe umożliwiające skorzystanie z podwyższonych limitów także podatnikom, którzy w roku bieżącym utracili zwolnienie podmiotowe z uwagi na przekroczenie kwoty obrotu 50 tys. zł. Jeżeli podatnicy w bieżącym roku przekroczą limit obrotów 50 tys. zł, oraz nie osiągną kwoty obrotu powyżej 100 tys. zł, będą dalej korzystać ze zwolnienia. Muszą jednak pisemnie zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w 2011 roku dla podatników, którzy w 2010 roku przekroczą limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego (tj. 100 tys. zł), ale nie osiągną limitu obrotu ustalonego na rok 2011 w wysokości 150 tys. zł. Ci podatnicy zachowają zwolnienie z VAT, pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2011 r.