Rozpoczynając działalność gospodarczą albo wynajem, zmuszeni będziemy dokonać w pierwszej kolejności wyboru formy opodatkowania, czyli zasad, według których rozliczymy się z fiskusem z dochodów, które nam taka działalność przyniesie.

Niezależnie od tego, czym zajmuje się nasza firma, powinniśmy dokładnie i szybko przemyśleć swoją sytuację podatkową i najpóźniej do 20 stycznia podjąć decyzję w sprawie optymalnego sposobu opodatkowania. Warto też pamiętać, że wybór formy opodatkowania nie jest dokonywany raz na cały okres działalności, lecz może być dokonywany w każdym roku prowadzenia firmy od nowa. A zatem konieczność podjęcia szybkiej decyzji w sprawie formy opodatkowania dotyczy nie tylko podatników, którzy w styczniu 2010 r. po raz pierwszy uzyskują dochody opodatkowane PIT z działalności gospodarczej, lecz także tych, którzy czerpią je od dawna.

W każdym przypadku przed podjęciem decyzji warto dokładnie przemyśleć dostępne rozwiązania, ponieważ dokonany wybór będzie wiązał nas przez cały rok podatkowy. Z wybranej na początku roku formy opodatkowania nie uda nam się zatem zrezygnować w połowie roku.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczynający działalność gospodarczą mają do wyboru trzy podstawowe formy opodatkowania. Mogą płacić podatek według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc., według jednolitej 19-proc. stawki PIT. Mogą też płacić podatek w formie zryczałtowanej: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Domyślną formą opodatkowania są tzw. zasady ogólne, czyli opłacanie podatku według progresywnej skali podatkowej. Pozostałe formy opodatkowania nie zawsze będą dostępne. Karta podatkowa obejmuje np. tylko wybrane formy aktywności zawodowej, głównie małe warsztaty rzemieślnicze. Również ryczałt nie jest dostępny dla wszystkich podatników. Wyłączenia dotyczą zarówno wybranych form działalności, jak i firm uzyskujących w poprzednim roku przychody powyżej pewnego pułapu.

W przypadku czerpania dochodów z najmu podatnik ma możliwość wybrania jako formy ich opodatkowania albo podatek płacony według skali podatkowej, albo też ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ten ostatni podatek jest o tyle prostszy w rozliczeniu, że jest obliczany od przychodu bez konieczności ustalania kosztów.

To jest tylko część artykułu, więcej informacji znajdziesz w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania na 2010 rok.