Małżonkowie skorzystają ze wspólnego rozliczenia PIT, głównie gdy jedno z nich jest bezrobotne lub ma niewielkie dochody. Jedno zeznanie w takiej sytuacji pozwoli na zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Czy brak przychodów pozwoli na preferencje

Podatnik w 2009 roku założył własną firmę i wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednak z tej działalności nie uzyskał żadnych przychodów. Czy będzie mógł rozliczyć się wspólnie z żoną?
NIE Wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Oznacza to wyłączenie możliwości złożenia wspólnego zeznania przez małżonków również wtedy, gdy małżonek podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, ale nie uzyskuje przychodów z działalności objętej tym podatkiem, np. z uwagi na czasowe zawieszenie działalności.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie korzyści daje wspólny PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy trzeba spełnać warunki przy wspólnym PIT
- Czy po śmierci małżonka można złożyć wspólny PIT
- Czy małżonkowie złożą PIT elektronicznie
- Czy wspólny PIT pozwala na oszczędności
- Czy można spóźnić się ze złożeniem zeznania