W rozliczeniu PIT za 2009 rok podatnicy po raz pierwszy będą składać PIT-39. Jest to deklaracja przeznaczona do wykazania osiągniętego dochodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami. Co istotne, tę deklarację składają tylko te osoby, które w ubiegłym roku sprzedały mieszkania bądź domy nabyte od 1 stycznia 2009 r. Deklarację PIT-39 można też złożyć drogą elektroniczną bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowy formularz składa się z dwóch stron i podzielony jest na 11 części.

W zeznaniu tym podatnik jest zobowiązany wykazać:

● dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa, lub

● dochody zwolnione z PIT na zasadzie ulgi mieszkaniowej.

Podatnik, który będzie składał PIT-39, może też wskazać organizację pożytku publicznego, której będzie chciał przekazać 1 proc. podatku.

Jeśli w 2009 roku podatnik sprzedał nieruchomość kupioną w okresie 2007–2008, będzie musiał tę transakcję wykazać w zeznaniach: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Wybór formularza będzie zależał od innych osiągniętych dochodów. Dochodów ze zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Wszystkie wskazane formularze za 2009 rok, również PIT-39, składa się do 30 kwietnia 2010 r. Inaczej będzie z osobami, które w 2009 roku sprzedały nieruchomości nabyte do 31 grudnia 2006 r. One składają PIT-23 w terminie 14 dni od dokonania transakcji zbycia.

19 proc. wynosi PIT od dochodu ze zbycia nieruchomości