Podatnik, który w 2009 roku kupił, a następnie sprzedał mieszkanie lub dom, będzie musiał złożyć zeznanie PIT-39.
W rozliczeniu PIT za 2009 rok podatnicy po raz pierwszy będą składać PIT-39. Jest to deklaracja przeznaczona do wykazania osiągniętego dochodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami. Co istotne, tę deklarację składają tylko te osoby, które w ubiegłym roku sprzedały mieszkania bądź domy nabyte od 1 stycznia 2009 r. Deklarację PIT-39 można też złożyć drogą elektroniczną bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Nowy formularz składa się z dwóch stron i podzielony jest na 11 części.