Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak pracownik powinien rozliczyć pod względem PIT otrzymaną od pracodawcy zapomogę w wysokości 500 zł w związku ze zdarzeniem losowym oraz dopłatę do wypoczynku w wysokości 300 zł, sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolne od podatku są wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Kwoty tych dwóch zwolnień z PIT nie należy łączyć. Zatem jeśli pracownik otrzyma od pracodawcy zapomogę w wysokości 500 zł, to wysokość tej zapomogi nie wpłynie na kwotę zwolnienia dofinansowania do wypoczynku pracownika. Otrzymana przez pracownika kwota 300 zł będąca dopłatą do wypoczynku będzie też zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2009 r. (nr IPPB2/415-569/09-4/LK).