Gdy podatnik otrzymuje np. karnet na basen, bilet do teatru czy kina, otrzymuje nieodpłatne świadczenie. Jest ono opodatkowane jak inne wynagrodzenia.

Czy usługi medyczne dla rodziny są opodatkowane

Czy w przypadku zakupu przez pracodawcę pakietu usług medycznych uprawniających poszczególnych pracowników oraz ich rodziny do skorzystania z określonych świadczeń medycznych, wartość tych świadczeń należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika? Czy przychody mają także członkowie jego rodziny objęci pakietem?
Wartość dodatkowego świadczenia medycznego dla pracownika i członków jego rodziny, niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów spółka nie jest zobowiązana ponosić, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, a pracodawca ma obowiązek doliczyć go do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
Trzeba też zwrócić uwagę, że jeżeli pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również abonament medyczny za członków jego rodziny, wówczas łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika i członków jego rodziny stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika. Abonament medyczny dla członków rodziny jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym przez pracownika. Nie ma zatem uzasadnienia, aby w tym przypadku przychód przypisywać osobie trzeciej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie świadczenia od pracodawcy są opodatkowane.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy zwrot z karty kredytowej to przychód
- Czy jest podatek za bezpłatny internet
- Czy ubezpieczenie zarządu jest wolne od podatku
- Czy jest podatek za nieodpłatną prezesurę