Podatniczka na początku tego roku otrzymała z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotną pomoc pieniężną na remont mieszkania, od której pracodawca potrącił podatek.

– Czy pracodawca uwzględni w rozliczeniu rocznym zwolnienie dla wypłaconego świadczenia – pyta czytelniczka z Kazimierza.

Pracodawca zobowiązany będzie uwzględnić prawidłową wartość przychodu w momencie przygotowania dla pracownika informacji PIT-11 za 2009 rok albo w rozliczeniu pracownika (PIT-40), a więc kwotę przychodu bez wartości otrzymanego świadczenia pieniężnego.

Obecnie zwolnione z podatku dochodowego są nie tylko świadczenia rzeczowe, ale i pieniężne finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (do łącznej wysokości nieprzekraczającej rocznie 380 zł). Zmiana w ustawie o PIT w tym zakresie weszła w życie 22 sierpnia 2009 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku roku.

Pracodawca, który potrącił podatek przy wypłacie świadczenia pieniężnego zanim weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien pomniejszyć kwotę przychodu, wykazaną w informacji PIT-11 (lub w rocznym obliczeniu podatku PIT-40, gdy firma rozlicza pracownika) o wartość zwolnienia.

Ponieważ, w ciągu roku zostały pobrane przez płatnika zaliczki w wysokości większej od należnej, to przy rozliczaniu podatku rocznego, u podatnika, powstanie mniejsza dopłata do rocznego podatku lub większy zwrot od fiskusa.

Wysokość zwolnienia

380 zł wynosi limit zwolnienia dla świadczeń pieniężnych i rzeczowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).