Pod koniec roku Komisja może zaproponować zmiany w prawie pozwalające na wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla korporacji (CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base).

CCCTB ma umożliwić grupom przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej dwóch krajach członkowskich ustalenie wspólnej podstawy opodatkowania niezależnej od przepisów danego kraju. Podstawa ma być rozdzielona pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, w których działają przedsiębiorstwa z grupy, a poszczególne części opodatkowane według obowiązujących w danym kraju stawek.

Projekt komisji zakłada, że nie będzie konieczne szczególne dokumentowanie i księgowanie transakcji transgranicznych wewnątrz grupy.

"Projekt komisji pozytywnie wpłynie na kompleksową reformę poprawiającą prawo podatkowe"

Według PKPP Lewiatan, projekt komisji pozytywnie wpłynie na debatę o zmianach CIT w Polsce i kompleksową reformę poprawiającą prawo podatkowe.

Działająca w ramach PKPP Lewiatan Rada Podatkowa wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej przeprowadzi m.in. badanie wiedzy i stosunku polskich przedsiębiorców do CCCTB.