Nowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1240) przewiduje zmiany w sekto-rze państwowym i samorządowym. Likwiduje wszystkie gospodarstwa pomocnicze, a także państwowe i część samorządowych zakładów budżetowych. W formie zakładów będą wykonywane jedynie ściśle określone zadania, w tym miejska gospodarka komunalna. Powstaną nowe agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej. Więcej zadań publicznych jednostki kupią na rynku prywatnym.

Ustawa o finansach wprowadza także podział na budżet państwa oraz budżet środków krajowych, a także narzędzie planowania wieloletniego, czyli wieloletni plan finansowy państwa, w którym planowane będą dochody i wydatki na cztery lata. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w samorządach.

Nowa ustawa zawiera też zmiany dotyczące kontroli wewnętrznej i uchwalania budżetów samorządowych. Daje też podstawy prawne do tworzenia budżetu zadaniowego państwa i likwidacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem zmian jest porządkowanie i konsolidacja finansów publicznych.