Od nowego roku doradcy podatkowi będą mieli większe uprawnienia w zakresie uwierzytelniania dokumentów. Jak tłumaczy Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy z Tax-US Podatki Doradztwo, do końca 2009 roku doradcy podatkowi mogą uwierzytelniać wyłącznie udzielone im pełnomocnictwa. Dzięki ustawie z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz.U. nr 216, poz. 1676) kompetencje doradców podatkowych rozszerzą się.

Od 1 stycznia 2010 r. wszyscy doradcy podatkowi będą mogli samodzielnie poświadczać za zgodność z oryginałami odpisy dokumentów w sprawach, w których reprezentują podatnika, w zakresie uregulowanym w takich ustawach jak: kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i oczywiście w ustawie o doradztwie podatkowym.

Zmiana stanowi duże ułatwienie w pracy doradców podatkowych i jest szczególnie ważna dla tych doradców, którzy prowadzą praktykę aktywną procesowo.