Podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą wybrać sposób rozliczeń z fiskusem. Do wyboru mają: ryczałt, kartę podatkową, liniowy PIT oraz zasady ogólne, czyli skalę PIT ze stawkami 18 i 32 proc., przy czym, jeśli podatnik nie zdecyduje się na wybór innej formy opodatkowania niż zasady ogólne, będzie płacił podatek według skali PIT.

Dziś omówimy zasady wyboru opodatkowania 19-proc. podatkiem liniowym. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się płacić podatek w tej formie (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), muszą złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Natomiast, jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku – oświadczenie o wyborze liniowego PIT trzeba złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Warto wiedzieć, że ten podatnik, który raz wybrał opodatkowanie na zasadach liniowego PIT, również w latach następnych będzie rozliczał się w ten sposób.