Przedsiębiorcy, którzy będą kontynuować działalność gospodarczą, mogą do 20 stycznia zmienić sposób opodatkowania swoich zysków, aby zoptymalizować płacony podatek.

Możliwy wybór

Zgodnie z ustawą o PIT dochody osiągnięte przez podatników z działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach według skali, czyli stawkami 18 i 32 proc., chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Oczywiście nie wszystkie rodzaje działalności mogą być rozliczane ryczałtem lub tzw. kartą podatkową.

Przykład 1

Przystąpienie wspólnika

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, założył spółkę cywilną. Do spółki cywilnej przystąpiła wspólniczka, która nie wybrała tej formy opodatkowania. Czy podatnik może być nadal opodatkowany ryczałtem?

Nie. Za okres od dnia uzyskania pierwszego przychodu po przystąpieniu nowego wspólnika do spółki, należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów i rozliczać się na zasadach ogólnych – według udziału w spółce. Podatnicy, tworzący spółkę, występują w stosunkach zewnętrznych, jak również w obrocie gospodarczym jako jeden podmiot gospodarczy prowadzący jedną dokumentację księgową (księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów albo księgę rachunkową).

Jeśli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, będzie opodatkowany według zasad ogólnych stawkami 18 proc. i 32 proc. Ten sposób opodatkowania można jednak zmienić, np. wybierając 19-proc. podatek liniowy. Zmiana taka wiąże się z rezygnacją z ulg i odliczeń podatkowych. Opodatkowani 19-proc. podatkiem nie mogą bowiem korzystać z preferencji podatkowych w postaci ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym według skali i ryczałtowcom.

Przy liniowym PIT możliwe jest tylko rozliczenie poniesionej straty z działalności. Trzeba pamiętać, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto zyska na zmianie płacenia PIT.