Podatnicy, którzy w 2009 roku rozliczali się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, najpóźniej 1 lutego 2010 r. będą musieli złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-28. Obowiązek ten dotyczy ryczałtowców uzyskujących przychody zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z najmu.
Podatnicy ryczałtu muszą do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie, złożyć zeznanie o wysokości przychodów, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W rozliczeniu za 2009 rok ryczałtowcy będą mieli trochę więcej czasu na złożenie deklaracji. Wszystko dlatego, że w 2009 roku 31 stycznia wypada w niedzielę. Zatem ostatnim dniem na złożenie PIT-28 będzie poniedziałek 1 lutego 2010 r. Takie zasady wynikają z przepisów Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.
Obowiązek rozliczenia się na formularzu PIT-28 mają osoby fizyczne objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnikami tymi są przede wszystkim spełniające określone warunki osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Te ostatnie opisaliśmy już w poprzednim przewodniku (DGP nr 248 z 21 grudnia 2009 r.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:
Reklama

Potrzebnych formularzy

Wypełnienia PIT-28

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem w PIT-28 za 2009 rok.