Czy ulga jest limitowana

Podatnik musi w 2010 roku kupić kasę fiskalną. Chce skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. Czy ulga ta jest limitowana?

TAK

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Urządzenia te muszą instalować w terminach określonych przez ministra finansów.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy istnieje termin na odliczenie
- Czy trzeba zgłaszać liczbę kas fiskalnych
- Czy możliwy jest zwrot ulgi
- Czy podatnik zwolniony z VAT skorzysta z ulgi
- Czy odlicza się wydatek na kasę zintegrowaną