Początkowo spłata kredytu mieszkaniowego innym tańszym kredytem pozbawiała podatnika prawa do odliczania odsetek. Obecnie podatnicy mają prawo odliczać odsetki od pierwszego, jak i kolejnych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na spłatę pierwotnego kredytu mieszkaniowego. Z nowego przywileju można skorzystać wstecz. Jednak w stosunku do zaległych (nierozliczonych) odsetek uprawnienie ma charakter czasowy.

Tomasz Siennicki, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej Marciniuk i Wspólnicy, podkreśla, że odsetki od kredytów zaciągniętych na refinansowanie kredytów mieszkaniowych, zapłacone w latach 2002–2007, mogą obniżyć tylko dochód (przychód) osiągnięty w roku 2008 lub 2009.

– Jeżeli łączna wysokość tych odsetek będzie wyższa niż wysokość dochodu (przychodu) za te lata, różnicy nie da się odpisać w latach następnych – tłumaczy ekspert.

Ulga odsetkowa (limit ulgi odsetkowej na 2009 rok wynosi 243 460 zł) polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na określone cele mieszkaniowe. Ulga została zlikwidowana z początkiem 2007 roku. Prawo do kontynuowania odliczeń na zasadzie tzw. praw nabytych zachowali jednak wszyscy podatnicy, którzy podpisali umowy z bankiem lub SKOK-iem w latach 2002–2006.