Osoby, które w porę rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe, nadal korzystają podatkowo, gdyż mogą odliczać nieobowiązujące ulgi: odsetkową i na kasę mieszkaniową.
Osoby, które dzisiaj inwestują we własne mieszkanie, niewiele na tym skorzystają podatkowo. W ciągu ostatnich kilku lat ustawodawca konsekwentnie likwidował tzw. ulgi mieszkaniowe. Nie oznacza to, że w Polsce nikt już z nich nie korzysta. Jednak obecnie oszczędności w ramach ulg mieszkaniowych przysługują tylko na zasadzie praw nabytych. Mówiąc prościej, prawa do ulgi nie można już nabyć, ale można je kontynuować.
Ulgami mieszkaniowymi, które pozwalają na odliczanie bieżących wydatków, są ulga odsetkowa i ulga na kasę mieszkaniową. Ulga odsetkowa polega na odliczaniu od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki mieszkaniowej. Prawo do jej kontynuowania mają osoby, które umowy kredytowe podpisały w latach 2002–2006. Z odliczenia będzie można korzystać do czasu spłaty kredytu (pożyczki). Jednak ostatecznie z ulgą odsetkową pożegnamy się z końcem 2027 roku.
Trzeba pamiętać, że podatnicy, którzy po raz pierwszy będą rozliczać ulgę odsetkową za 2009 rok, muszą dołączyć do składanego zeznania PIT-2K. Jest to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
Z kolei ulga na kasę mieszkaniową to odliczenie od podatku wydatków poniesionych na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. Prawo do ulgi zagwarantowały sobie osoby, które do końca 2001 roku podpisały umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową. Korzystać z odliczenia można do czasu obowiązywania pierwotnej umowy.
Limit ulgi odsetkowej za 2009 rok to 243 460 zł. Jest to maksymalna część kredytu, od jakiej można odliczać odsetki. Odliczenie związane z kasą mieszkaniową nie może być wyższe niż 30 proc. wydatków poniesionych w roku podatkowym, nie więcej jednak niż 11 340 zł.
Inne ulgi mieszkaniowe, np. remontową, można odliczyć, tylko jeżeli w poprzednich latach wydatki z nimi związane nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku. Ulgi mieszkaniowe rozliczane w zeznaniu rocznym trzeba wykazać w załączniku PIT/D.