Czy odliczać odsetki od kredytu z 2009 roku

W połowie 2009 roku udało mi się zaciągnąć kredyt na mieszkanie. Jest to mieszkanie własnościowe kupione bezpośrednio od dewelopera. Czy mogę w PIT za 2009 rok odliczyć odsetki zapłacone od tego kredytu?

NIE Ulga odsetkowa została zlikwidowana z początkiem 2007 roku. Prawo do ulgi zachowały tylko te osoby, którym kredyt (pożyczka) mieszkaniowa została udzielona w latach 2002–2006. Udzielenie kredytu to data podpisania umowy kredytowej lub pożyczki. Podpisanie umowy kredytu mieszkaniowego po 31 grudnia 2006 r. nie pozwala na korzystanie z ulgi odsetkowej. Dlatego nawet jeśli podatnik spełnia wszystkie warunki, jakie trzeba było spełnić do skorzystania z ulgi odsetkowej, nie ma do niej prawa.

Podstawa prawna

Art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

Czy czekać na podpisanie aktu notarialnego

Kupiłam mieszkanie na kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r. Niestety deweloper miał przejściowe kłopoty i mieszkanie zostało oddane pod koniec 2009 roku. Ostateczny akt notarialny podpisałam w styczniu 2010 r. Czy muszę poczekać z rozliczaniem odsetek?

TAK Pierwszy raz można skorzystać z odliczenia ulgi odsetkowej w zeznaniu za rok, w którym zakończono inwestycję. Jest to moment, w którym podatnik nabył mieszkanie na podstawie ostatecznego aktu notarialnego. W przypadku nabycia od deweloperów mieszkań czy domów rokiem zakończenia będzie rok, w którym została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Jeżeli właściwa umowa przenosząca własność mieszkania została sporządzona w styczniu 2010 r., to pierwszy raz ulgę można odliczyć dopiero w zeznaniu za 2010 rok. Jednocześnie trzeba pamiętać, że podatnik może odliczyć odsetki z lat wcześniejszych, tj. zapłacone od momentu zaciągnięcia kredytu czy pożyczki. Odsetki z tego okresu można odliczyć w pierwszym lub drugim roku odliczania ulgi.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wykazać w PIT prawa nabyte.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy nabycie działki nie daje praw do ulgi
- Czy aneks umowy przedłuża prawo do ulgi
- Czy można odliczyć wydatki na remont
- Czy odliczać ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia
- Czy ślub pozbawi ulgi odsetkowej