Inwestorzy giełdowi, którzy zmienili miejsce zamieszkania, powinni poinformować o tym biura maklerskie. Nieaktualne dane mogą opóźnić otrzymanie PIT-8C.
Biura maklerskie zaczęły rozsyłać prośby o aktualizację danych potrzebnych do wypełnienia informacji PIT-8C.
Jest to informacja o przychodach uzyskanych przez inwestorów giełdowych, którą sporządza i przesyła biuro maklerskie podatnikom i urzędom skarbowym do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym. W przypadku rozliczenia za 2009 rok ostatnim dniem na przesłanie tej informacji będzie 1 marca 2010 r., ponieważ ostatni dzień lutego przyszłego roku wypada w niedzielę. Co roku jednak część inwestorów dostaje PIT-8C z opóźnieniem albo nie dostaje go w ogóle, przez co nie może się rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT-38.
Jak tłumaczy Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń Domu Inwestycyjnego BRE Banku, problem ten wynika z faktu, że inwestorzy zapominają o aktualizacji swoich danych adresowych w domach maklerskich oraz wskazaniu właściwego dla nich urzędu skarbowego.
Nieaktualny adres korespondencyjny powoduje, że wiele druków PIT-8C nie dociera do inwestorów i jest zwracanych. Wtedy biura maklerskie wysyłają druki ponownie – to może jednak znacząco wydłużyć dostarczenie PIT-8C, a tym samym uniemożliwić inwestorom właściwe wyliczenie dochodu i odprowadzenie podatku w terminie do 30 kwietnia.
W przypadku gdy druk PIT-8C został dostarczony, ale został odebrany przez kogoś innego albo zagubiony, inwestor może wystąpić do domu maklerskiego o duplikat. Z kolei w przypadku błędnych danych identyfikacyjnych albo innych nieprawidłowości – np. w przychodach i kosztach, inwestorzy mogą wystąpić o korektę druku PIT-8C. Termin na sporządzenie korekty wynika z regulaminu świadczenia usług obowiązujących w danym domu maklerskim. Korekta pierwotnego druku przesyłana jest do inwestora oraz do urzędu skarbowego.
Ważne
Informację PIT-8C otrzymają inwestorzy, którzy w 2009 roku dokonali sprzedaży np. akcji, obligacji, certyfikatów na rynku papierów wartościowych albo zamknięcia pozycji na rynku instrumentów pochodnych