Na złożenie rocznego zeznania podatkowego jest jeszcze sporo czasu. Ostateczny termin mija 30 kwietnia roku następnego, po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Jednak z dopełnieniem tego obowiązku nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Szybkie złożenie PIT to korzyści dla podatnika. Zwłaszcza takiego, który w zeznaniu wykaże nadpłatę podatku.

KROK 1

Wybierz formularz

Po uporządkowaniu źródeł dochodów osiągniętych w 2009 roku podatnik powinien wybrać formularz PIT, który będzie musiał wypełnić. Do wyboru będą: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

KROK 2

Rozlicz się przez płatnika

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym byli zatrudnieni na umowę o pracę, otrzymywali emerytury lub renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, byli tymczasowo aresztowani lub skazani, otrzymywali świadczenia integracyjne lub stypendia, byli członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów rocznych za pośrednictwem płatnika. Formularz PIT-40 będzie składany przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy zgodzimy się, żeby rozliczył za nas dochody.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Korzystania z preferencji

Wykazywaniu ulg podatkowych

Dokonywania obliczeń

Złożenia zeznanie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Warto szybko rozliczyć PIT za 2009 rok.