Osiągnięty w 2009 roku dochód trzeba wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym. Szybkie rozliczenie z fiskusem może okazać się korzystne dla podatników.
Na złożenie rocznego zeznania podatkowego jest jeszcze sporo czasu. Ostateczny termin mija 30 kwietnia roku następnego, po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Jednak z dopełnieniem tego obowiązku nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Szybkie złożenie PIT to korzyści dla podatnika. Zwłaszcza takiego, który w zeznaniu wykaże nadpłatę podatku.
KROK 1

Wybierz formularz

Po uporządkowaniu źródeł dochodów osiągniętych w 2009 roku podatnik powinien wybrać formularz PIT, który będzie musiał wypełnić. Do wyboru będą: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
KROK 2

Rozlicz się przez płatnika

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym byli zatrudnieni na umowę o pracę, otrzymywali emerytury lub renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, byli tymczasowo aresztowani lub skazani, otrzymywali świadczenia integracyjne lub stypendia, byli członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów rocznych za pośrednictwem płatnika. Formularz PIT-40 będzie składany przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy zgodzimy się, żeby rozliczył za nas dochody.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Korzystania z preferencji

Wykazywaniu ulg podatkowych

Dokonywania obliczeń

Złożenia zeznanie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Warto szybko rozliczyć PIT za 2009 rok.