Mamy półmetek rozliczeń podatkowych za 2009 rok. Podatnicy nie spieszą się ze składaniem PIT, na razie tylko kilka procent złożyło zeznania. Rozliczenia z fiskusem dokonały głównie osoby, które wykazały nadpłatę podatku.
Zostały nieco ponad dwa miesiące na rozliczenie PIT za 2009 rok. Podatnikom nie spieszy się ze składaniem zeznań. Do urzędów skarbowych wpłynęło na razie kilka procent spodziewanych deklaracji. Dotychczas rozliczeń dokonały głównie osoby, które w PIT wykazały nadpłatę podatku – wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP w izbach skarbowych.

Niewiele zeznań

Zeznań PIT, które wpłynęły do urzędów skarbowych za 2009 rok, jest mało. W woj. małopolskim jest to 6 proc. oczekiwanych deklaracji, w woj. kujawsko-pomorskim – 6,5 proc., w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim po 10 proc., w łódzkim, dolnośląskim po 4 proc., w warmińsko-mazurskim – 12 proc. Podobnie jest też w innych województwach.
Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy powodu umiarkowanej liczby złożonych zeznań upatruje przede wszystkim w tym, że część podatników nie otrzymała jeszcze od pracodawców informacji o dochodach (PIT-11). Pracodawcy mają na to czas do końca lutego.
Z kolei Michał Kasprzak z Izby Skarbowej w Katowicach zwraca uwagę, że najczęściej w pierwszej kolejności składają zeznania osoby z nadpłatami oraz składające zeznania zerowe (tj. takie, które zawiesiły działalność gospodarczą).
– Do urzędów skarbowych wpływają zeznania z wykazaną nadpłatą podatku dochodowego. Ponadto najwcześniej zeznania składają osoby pracujące u jednego pracodawcy oraz małżonkowie – podaje Anna Niechwiedowicz z Izby Skarbowej w Gdańsku.
Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie dodaje, że zeznania szybciej składają również osoby, które ubiegają się o zaświadczenia o dochodach, oraz ci, którzy otrzymali już informację od płatnika o wysokości osiągniętych dochodów za rok 2009, a także podatnicy, którzy wyjeżdżają z kraju.
– Wśród podatników, którym urzędy skarbowe zwróciły już łącznie ponad 16 mln zł nadpłaconego podatku. Dotychczasowy rekordzista otrzymał 55 696 zł zwrotu. Nie zwlekał ze złożeniem zeznania, wiedząc o tym, że im szybciej rozliczy się z fiskusem, tym szybciej na jego koncie pojawi się zwrócona kwota nadpłaconego podatku – podkreśla Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku.Doręczenie osobiste

Podatnicy najchętniej składają zeznania roczne osobiście w urzędzie. Drugi popularny sposób to pośrednictwo poczty. Najmniej rozwiniętą formą wśród podatników jest droga elektroniczna, mimo że w tym roku najpopularniejsze zeznania można wysłać do urzędu bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
– Podatnicy składają zeznania podatkowe osobiście w urzędzie skarbowym oraz wysyłają za pośrednictwem Poczty Polskiej – wymienia Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu.
Na podobne dane wskazuje Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach. Podkreśla jednocześnie, że w urzędach skarbowych woj. świętokrzyskiego funkcjonują rozwiązania polegające na uruchomieniu stanowisk pracy wprowadzających do systemu Poltax dane z zeznań rocznych bezpośrednio przy podatniku. Ponadto na prośbę podatników przeprowadzane są od ręki czynności sprawdzające zeznania podatkowe na podstawie przedłożonych przez podatników dokumentów. System ten umożliwia wyjaśnianie ewentualnych błędów i niewzywanie podatników ponownie do urzędu. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na szybką i kompleksową obsługę oraz na fakt znacznego skrócenia czasu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku.

Popularne ulgi

Ze złożonych zeznań wynika, że podobnie jak w ubiegłym roku największą popularnością wśród ulg i odliczeń cieszy się ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna oraz ulga dla honorowych krwiodawców.
Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi wymienia, że podatnicy najchętniej korzystają z ulgi prorodzinnej (43,2 proc.), w dalszej kolejności z ulgi internetowej (20 proc.), ulgę rehabilitacyjną wykazano w 1,4 proc. zeznań.Pomyłki się zdarzają

Mimo że forma i druki zeznań w zakresie rozliczenia rocznego PIT pozostają co do zasady niezmienione od lat, podatnikom zdarza się nadal popełniać błędy. Co roku urzędnicy notują te same pomyłki podatników.
Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie jako najczęściej popełniane przez podatników błędy wymienia: wybór niewłaściwego formularza, NIP – najczęściej jest to numer pracodawcy zamiast numeru podatnika, błędy rachunkowe polegające na niewłaściwym obliczaniu ulg i wysokości podatku, niewłaściwe zaokrąglenia, nieaktualne dane osobowe, brak załączników oraz tradycyjnie już brak podpisu. Podobne pomyłki zauważyła Wiesława Dróżdż z Izby Skarbowej w Warszawie, choć do tej listy dorzuca jeszcze nieuwzględnienie w zeznaniu rocznym wszystkich informacji o dochodach otrzymanych od płatników, wykazywanie całej kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne zamiast do wysokości należnego podatku.
– Na razie niewiele osób rozliczyło się z fiskusem. W najbliższym czasie zwiększymy liczbę działań prowadzonych w ramach akcji „Szybki PIT”. W każdym urzędzie skarbowym, a także w Izbie Skarbowej w Olsztynie działają telefoniczne punkty informacyjne, uruchomione zostaną punkty przyjmowania zeznań poza siedzibami urzędów skarbowych, gdzie będzie można uzyskać informację, dostać druki, złożyć zeznanie. Organizowane są szkolenia dotyczące wypełniania PIT-ów, a także wysyłania ich przez internet – podsumowuje Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie. Podobne akcje będą prowadzone w całej Polsce.
67 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok
Podatnikom nie spieszy się ze składaniem zeznań. Do urzędów skarbowych wpłynęło na razie kilka procent spodziewanych deklaracji. / Inne