Podatnicy, którzy mają garaże w budynkach lub kupują nowe lokale wraz z garażem, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jak wyjaśnia dr Rafał Dowgier, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku, garaż w budynku wielomieszkaniowym podlega opodatkowaniu według stawki dla budynków pozostałych, a nie mieszkalnych. Zatem, gdy garaż znajduje się w podziemiu budynku lub jest dobudowany do budynku, należy go opodatkować stawką właściwą dla budynków lub ich części pozostałych. Z inną sytuacją mamy do czynienia, jeśli w akcie notarialnym pojawia się zapis, zgodnie z którym podziemne miejsca parkingowe nie stanowią odrębnej nieruchomości lokalowej, ale część wspólną budynku mieszkalnego.

– W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie stawka dla budynków lub ich części mieszkalnych – stwierdza Rafał Dowgier.

Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość – jak wyjaśnia dr Michał Bitner z Uniwersytetu Warszawskiego – muszą w terminie 14 dni od zakupu mieszkania złożyć informację o nieruchomościach do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Organ podatkowy wydaje decyzję w podatku od nieruchomości i dopiero po jej otrzymaniu należy uiścić podatek.

Ważne

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2010 roku wynoszą: 0,65 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części mieszkalnych oraz 6,88 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych