Rodzaj formularza PIT, jaki trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym za 2009 rok, będzie zależał od rodzaju uzyskiwanych w tym roku dochodów. Czasem konieczne będzie złożenie kilku zeznań podatkowych.

Czy 30 kwietnia jest ostatnim dniem rozliczeń

Student w 2009 roku zarobił swoje pierwsze pieniądze. W rozliczeniu za 2009 rok będzie po raz pierwszy składał zeznanie podatkowe. Czy 30 kwietnia roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy jest terminem ostatecznym?
TAK Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do 30 kwietnia roku następnego – podatnicy podatku dochodowego są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Warto wiedzieć, że jeśli ostatni dzień terminu – w naszym przypadku 30 kwietnia – przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W 2010 roku 30 kwietnia wypada w piątek, więc ostatni dzień na rozliczenie podatkowe nie zostanie przesunięty.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki formularz podatkowy wybrać przy rozliczeniu za 2009 rok.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy dla firmy tylko PIT-36
- Czy dochody z pracy wykazuje się w PIT-37
- Czy sprzedaż mieszkania rozliczyć w nowym PIT-39
- Czy można złożyć PIT, a później zapłacić podatek
- Czy można złożyć dwa formularze podatkowe
- Czy dochody z giełdy rozliczać w PIT-38