Rodzaj formularza PIT, jaki trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym za 2009 rok, będzie zależał od rodzaju uzyskiwanych w tym roku dochodów. Czasem konieczne będzie złożenie kilku zeznań podatkowych.

Czy 30 kwietnia jest ostatnim dniem rozliczeń

Student w 2009 roku zarobił swoje pierwsze pieniądze. W rozliczeniu za 2009 rok będzie po raz pierwszy składał zeznanie podatkowe. Czy 30 kwietnia roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy jest terminem ostatecznym?