• TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Dziś mija termin wpłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.
  • POŻYTECZNY INFORMATOR. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że ukazał się nowy numer Informatora DUS, w którym można przeczytać, jak skorzystać z prawa do złożenia korekty deklaracji oraz jakie są formaty unijnych numerów VAT-UE - Bułgaria i Rumunia. Informacje te są dostępne na stronie www.dus.wroclaw.pl.
  • WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI GMIN. W związku z wymianą dowodów osobistych naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku, mając na uwadze usprawnienie realizacji obowiązku nałożonego ustawą z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zwrócił się do burmistrzów i wójtów gmin powiatu kluczborskiego o upowszechnienie informacji o obowiązku aktualizowania danych we właściwym urzędzie skarbowym.

Więcej www izba-skarbowa.opole.pl

■ URZĘDNICY POMAGAJĄ PRZEDSIĘBIORCOM. Urząd Skarbowy w Namysłowie utworzył punkt informacyjny dla podatników zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i zgłaszających w urzędzie skarbowym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej www izba-skarbowa.opole.pl

■ DANIA OBNIŻY PIT. Rząd Danii zapowiedział obniżenie opodatkowania dochodów osób fizycznych. Zmienione progi PIT, które przewiduje rządowa propozycja, mają wejść w życie w 2009 roku.

Więcej www.taxnews.pl

■ WYDANO WYTYCZNE DOTYCZĄCE EMERYTUR. Władze Belgii wydały wytyczne dotyczące opodatkowania dochodów z emerytur wypłacanych osobom, które przeniosły się za granicę. Nowe zasady są korzystniejsze dla osób, których nowym krajem rezydencji są państwa członkowskie lub kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej www.taxnews.pl

■ UDOGODNIENIA DLA SPÓŁEK W INDONEZJI. Władze Indonezji rozważają wprowadzenie nowych udogodnień podatkowych. Mają one zachęcić firmy do wprowadzania swoich akcji do obrotu giełdowego. Zgodnie z przedstawioną propozycją, spółki, które zdecydują się do 50 proc. swoich udziałów zaoferować w drodze pierwszej oferty publicznej, będą mogły liczyć na 2-3-proc. ulgę podatkową. Spółki, które w drodze pierwszej oferty publicznej zaoferują ponad 50 proc. swoich akcji, będą mogły skorzystać z 5-proc. ulgi dotyczącej CIT.

Więcej www.taxnews.pl