Zamiast istniejącej obecnie ulgi meldunkowej, Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania.

Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych autorstwa resortu finansów.

Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, z nowej ulgi będą mogły skorzystać osoby, które w ciągu dwóch lat przeznaczą na własne cele mieszkaniowe pieniądze ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Według rządu, zmiana ta będzie korzystna nie tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań, ale również działek i lokali użytkowych. Warunkiem korzystania z ulgi meldunkowej jest konieczność zameldowania w sprzedawanym lokalu przez minimum 12 miesięcy.

Reklama

Projekt reguluje zasady dotyczące preferencyjnego rozliczania dochodów przez osoby samotnie wychowujące pełnoletnie dzieci chore (niepełnosprawne). Podatnicy będą mogli rozliczać się na preferencyjnych zasadach nawet w przypadku, gdy dzieci otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

CIR poinformował, że preferencje obejmą również podatników, których dzieci uczą się lub studiują poza granicami kraju. Podatnik będzie miał również prawo do odliczenia od dochodu lub podatku składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zmiana ta jest zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r.

Zgodnie z projektem, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać organizacji pożytku publicznego dane podatnika, który przekazał na jej rzecz 1 proc. podatku. Zaproponowano ponadto zwolnienie z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Zwolnione z opodatkowania będą również świadczenia otrzymywane przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Według rządu, projekt wprowadza ponadto korzystne zmiany w uldze prorodzinnej

Rozszerzona ona zostanie na opiekunów prawnych i rodziny zastępcze.

CIR podał, że zakres ulgi odsetkowej rozszerzono na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonej na spłatę kredytu (pożyczki) refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

Jak wynika z komunikatu, nowe przepisy dotyczą także równego traktowania i niedyskryminacji podatników w obrębie Unii Europejskiej. Zakres zmian obejmie również obywateli państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Lichtenstein) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.