Z założeniami do nowelizacji ordynacji podatkowej może się zapoznać każdy. Dokument jest dostępny na stronie BIP Ministerstwa Finansów i liczy 29 stron.

Już w I rozdziale możemy przeczytać o problemie, jakim jest "Szara strefa" w handlu internetowym. Ministerstwo przytacza różne raporty świadczące o potencjale e-handlu, po czym dodaje, że "ubocznym efektem rozwoju tej formy sprzedaży i informatyzacji społeczeństwa jest proporcjonalny wzrost skali niezarejestrowanej działalności gospodarczej powiązanej z unikaniem wykonywania zobowiązań podatkowych".

Jednocześnie autorzy dokumentu zauważają, że obecnie możliwe jest uzyskanie informacji o umowie zawartej między serwisem aukcyjnym a usługobiorcą (taką możliwość daje art. 82 § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej). Informacja o zawarciu takiej umowy zawiera tylko dane o wysokości prowizji, którą uiścił sprzedawca.

Czytaj więcej: Dziennik Internautów

Marcin Maj

di.com.pl