Po raz szósty sprawdziliśmy, które urzędy skarbowe są najlepsze. Na podium znalazło się 35 urzędów skarbowych. Wśród nich są te najbardziej skuteczne, czyli takie, które myliły się najrzadziej, i najbardziej pracowite.
Znamy już wyniki VI Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej. W tym roku po raz pierwszy nasz ranking został objęty patronatem Ministerstwa Finansów.
Spośród 401 urzędów skarbowych z całej Polski wybraliśmy te, które najrzadziej się mylą. Są też urzędy najbardziej efektywne. Oddzielnej ocenie poddaliśmy izby skarbowe oraz cztery ośrodki Krajowej Informacji Podatkowej w: Lesznie, Płocku, Bielsku-Białej, Toruniu.
Przy tegorocznym rankingu – kontynuując metodologię z ubiegłego roku – przyjęliśmy dwa główne kryteria. Po pierwsze, podzieliliśmy wszystkie urzędy ze względu na ich wielkość. Powstały dzięki temu cztery podkategorie, bo urzędy zostały zaklasyfikowane jako: wyspecjalizowane, duże, średnie i małe. Po drugie, zamiast ocen procentowych przyjęliśmy system punktów. W zależności od kategorii liczba maksymalnych punktów możliwych do zdobycia to: 50, 100, 150 lub 200. Przykładowo izba skarbowa mogła maksymalnie zebrać 250 punktów. Taki system oceny będzie utrzymany w latach następnych, aby można było porównywać dane z poprzednich rankingów. To przyczyni się do zdrowej rywalizacji wśród urzędów, które będą chciały poprawić swoje wyniki.
Przejdźmy teraz do wyników, bo te najbardziej interesują zarówno same urzędy, jak i podatników. Najbardziej skuteczną, czyli nieomylną spośród 16 izb skarbowych, okazała się Izba Skarbowa we Wrocławiu. Drugie miejsce zajęła Izba Skarbowa w Zielonej Górze, a trzecie – Izba Skarbowa w Opolu.
Dużo więcej zwycięzców jest wśród urzędów skarbowych. Na nagrodę w tym roku zasłużyło 35 urzędów skarbowych z całej Polski. To w sumie o dziewięć mniej niż w ubiegłorocznym, V Rankingu Urzędów Skarbowych. W niektórych kategoriach pierwsze miejsce zajęło ex aequo kilka urzędów.
Teraz pracowitość. Najbardziej pracowitym wyspecjalizowanym urzędem skarbowym został Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie. Wśród dużych urzędów pierwsze miejsce zajął Urząd Skarbowy w Sieradzu. Średnim najbardziej pracowitym urzędem jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa- -Śródmieście. W kategorii małych urzędów zwyciężył Urząd Skarbowy w Łęczycy.
Wśród ośrodków Krajowej Informacji Podatkowej najbardziej efektywny był ośrodek w Płocku. Z kolei największą skutecznością wykazało się biuro KIP w Bielsku-Białej.
Skład administracji skarbowej
W skład polskiej administracji skarbowej wchodzą urzędy: skarbowe, celne, kontroli skarbowej, oraz izby: skarbowe i celne. Pieczę nad administracją skarbową sprawuje Ministerstwo Finansów.
ikona lupy />
Najskutecznie urzędy skarbowe / DGP
ikona lupy />
Najskuteczniejsze izby skarbowe / DGP
ikona lupy />
Najbardziej efektywne (pracowite) urzędy skarbowe / DGP
ikona lupy />
Najbardziej efektywne i skuteczne biura KIP / DGP