Ulga kościelna polega na tym, że podatnik może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym całość ufundowanej darowizny, bez żadnych limitów kwotowych. Podstawą do skorzystania z odliczenia są tzw. ustawy kościelne, które regulują stosunki państwa do poszczególnych kościołów.

Żeby skorzystać z odliczenia w zeznaniu za 2009 rok, podatnik musi obdarować kościelną osobę prawną do końca grudnia. Jeżeli wpłata zostanie dokonana po nowym roku, odliczyć będzie ją można dopiero w PIT za 2010 rok. W przypadku darowizn rzeczowych obowiązuje ta sama zasada.

Przypomnijmy – ulga na darowizny kościelne musi być przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Jednym z warunków do skorzystania z ulgi jest sprawozdanie z przeznaczenia darowizny, jakie podatnik musi uzyskać od obdarowanego w ciągu 2 lat.

Michał Dec doradca podatkowy z KND & Partnerzy zwraca uwagę na zaostrzenie linii orzeczniczej sądów administracyjnych dotyczącej obowiązków sprawozdawczych. Zdaniem sądów sprawozdanie parafii musi wyraźnie wskazywać faktyczne wykorzystanie środków.

– Prawo do skorzystania z ulgi podatnika jest w ten sposób niesłusznie uzależnione od działań parafii, na które podatnik nie ma wpływu – uważa ekspert.