Czy potrzebne jest sprawozdanie

Podatnik przekazał darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła powyżej limitu określonego w ustawie o PIT. Wpłata została dokonana na rachunek bankowy obdarowanego, a kościół przedstawi sprawozdanie ze sposobu jej wykorzystania w ciągu dwóch lat. Czy darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła przekraczającą limit można odliczyć w pełnej wysokości? Czy potrzebne jest sprawozdanie osoby obdarowanej?

TAK

Takie sprawozdanie jest potrzebne. Podatnik może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła w pełnej wysokości. Ale obdarowany musi w ciągu dwóch lat sporządzić sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków.

Artykuł 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowi on, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła wyłączone są z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darczyńców.

Pierwszym warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie przez darczyńcę pokwitowania odbioru darowizny przez obdarowanego oraz sprawozdania kościelnej osoby prawnej, które powinno być sporządzone w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, o przeznaczeniu darowizny na tę działalność. Drugim warunkiem dokonania odliczenia jest to, by kwota darowizny była udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość darowizny, a także oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy ważny jest status organizacji

Czy można odliczyć zagraniczną darowiznę

Czy za błędne odliczenie jest kara grzywny

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak fiskus sprawdzi darowizny i kiedy zakwestionuje odliczenie.