Podatnik, który zgubił lub zniszczył faktury za internet, a chce uwzględnić je w rocznym PIT, musi wystąpić do operatora sieci o duplikaty tych dokumentów.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), aby skorzystać z ulgi internetowej, konieczne jest udokumentowanie poniesionych wydatków oraz posiadanie faktur VAT. Jak tłumaczy Łukasz Strzelec, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young, gdy podatnik może udowodnić poniesienie wydatków, np. potwierdzeniem przelewu, a nie zachował odpowiednich faktur, może wystąpić do dostawcy usług z wnioskiem o wydatnie duplikatów brakujących dokumentów.
– Posiadanie duplikatu faktury VAT, zakładając, że faktura pierwotna zaginęła lub uległa zniszczeniu, powinno w pełni gwarantować prawo do skorzystania z ulgi – ocenia Łukasz Strzelec.
Zauważa też, że w większości przypadków dostawcy usług pobierają opłatę z tytułu wystawienia duplikatu każdej pojedynczej faktury miesięcznej. W praktyce sytuacja taka wpływa na opłacalność skorzystania z ulgi.
– Przykładowo, przyjmując, że osoba płacąca podatki według 18-proc. stawki poniesie opłaty za 12 duplikatów faktur po 10 zł każdy, jej korzyść związana z ulgą internetową będzie skonsumowana praktycznie w całości – podsumowuje ekspert Ernst & Young.