Zdecydowanie więcej osób rozpoczynających działalność gospodarczą może wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych niż kartę podatkową. Podstawową zaletą podatku w formie ryczałtu jest uproszczona formuła rozliczeń z fiskusem. Podatnik nie ustala kosztów uzyskania przychodu, a jedynie płaci podatek od przychodu według zryczałtowanej stawki.

Czy adwokat może wybrać ryczałt

Czy każda osoba wykonująca wolny zawód, np. adwokat, może skorzystać z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Nie
Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż wykonywane osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy jest jedna stawka ryczałtu

Czy na ryczałcie trzeba prowadzić ewidencję

Czy ryczałtowiec składa zeznanie roczne

Czy ryczałt kwartalny jest dla każdego

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.