Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy można zaliczyć wynagrodzenia pracowników tymczasowych z umów zleceń do kosztów podatkowych w miesiącu, za który są należne.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów m.in. umów o pracę, zlecenia czy o dzieło, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

W zakresie wynagrodzeń wypłacanych z tytułu zawartych umów zleceń zastosowanie znajdzie metoda kasowa zaliczania do kosztów. W przypadku świadczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń do kosztów można zaliczyć tylko te, które posiadają status wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji.

Tym samym nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzeń pracowników tymczasowych z tytułu zawartych umów zleceń w miesiącu, za który są należne, jeżeli nie zostaną w tym samym miesiącu wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji tymczasowych pracowników.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2009 r. (nr IPPB5/423-542/09-3/PJ).