Minister finansów odpowiedział na pismo rzecznika praw obywatelskich w sprawie ograniczenia egzekucji w stosunku do wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia. Resort wyjaśnił, że obecnie przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) zapewniają ochronę przed egzekucją również osobom uzyskującym przychody z tytułu umów o dzieło i zlecenia. Dotyczy to okresowych wierzytelności pieniężnych, które stanowią źródło utrzymania dłużnika. W piśmie przyznano, że w tym przypadku decyzję o ograniczeniu egzekucji podejmuje organ egzekucyjny po zbadaniu konkretnej sprawy. Jednak w ocenie MF w zakresie należności z tytułu umów o dzieło i zlecenia nie można zaakceptować ograniczenia egzekucji jako zasady. Nie każda bowiem wierzytelność pieniężna otrzymywana z tytułu tych umów będzie niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych zobowiązanego i jego rodziny.

Jednocześnie MF poinformowało rzecznika o możliwości wprowadzenia zmian. Prace w tym zakresie prowadzone będą dopiero w ramach planowanych na 2010 rok prac nad dużą nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.