Organ podatkowy może podwyższyć cenę sprzedanej nieruchomości do ceny rynkowej, gdy podatnik zaniżył jej wartość.
Podatnik zamierza kupić od znajomego nieruchomość za pół ceny rynkowej.
– Czy notariusz może pobrać podatek od tej transakcji od innej niż określona w umowie wartości nieruchomości – pyta pan Paweł w liście do redakcji DGP.