Z opodatkowaniem VAT sprzedaży nieruchomości wiąże się w praktyce wiele kłopotów. Opodatkowanie takich transakcji zależy m.in. od tego, czy zbycie dokonywane jest w ramach działalności gospodarczej czy poza nią. Z kolei dla ustalenia właściwej stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości kluczowe znaczenie ma charakter nieruchomości oraz miejsce jej położenia. Dziś dla rozwiązania wątpliwości w tym zakresie publikujemy najnowsze interpretacje organów podatkowych wraz z opiniami ekspertów.
IZBA SKARBOWA W POZNANIU O OBOWIĄZKACH DOKUMENTACYJNYCH
Dostawca musi wystawić fakturę sprzedaży
Dostawca nieruchomości, który prowadzi działalność gospodarczą, wystawia fakturę za sprzedaż nieruchomości.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Dostawca nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik dostawca dokonał dostawy prawa wieczystego użytkowania działki wraz z własnością posadowionego na niej budynku, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, przy czym, ze względu na ustawową wspólność majątkową, w akcie notarialnym sporządzonym na okoliczność sprzedaży wymienionych nieruchomości zostali wymienieni oboje małżonkowie.
Dostawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń gospodarczych na zakład kamieniarski. Na dzień dokonania dostawy inwestycja nie została zakończona. Nakłady inwestycyjne nie stanowiły ulepszeń w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspomniane nakłady dotyczyły bowiem działki zabudowanej budynkiem, który nie był środkiem trwałym wpisanym do ewidencji dostawcy. Dostawca nie ujmował wydatków w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ traktował je jako inwestycję. Dostawca odliczał natomiast podatek od towarów i usług wynikający z faktur zakupowych.
Kupujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakup nieruchomości jest związany z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Czy fakturę może wystawić wyłącznie dostawca?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz interpretacje:
  • Izby Skarbowej w Warszawie o zakresie opodatkowania nieruchomości
  • Izby Skarbowej w Poznaniu o czynnościach opodatkowanych
  • Izby Skarbowej w Poznaniu o majątku ruchomym
  • Izby Skarbowej w Poznaniu o zwolnieniach z podatku
  • Izby Skarbowej w Poznaniu o stawkach podatku
  • Izby Skarbowej w Warszawie o świadczeniu usług
  • Izby Skarbowej w Poznaniu o odliczeniach podatku
  • Izby Skarbowej w Poznaniu o zakresie podmiotowym