Rzecznik praw obywatelskich zapytał ministra finansów o zakres wprowadzonego od 1 stycznia 2009 r. nowego zwolnienia z VAT. Chodzi o długo postulowane przez organizacje charytatywne zwolnienie dla darowizn żywności.

Rzecznik zwraca uwagę, że zwolnienie dotyczy wyłącznie dostaw dokonywanych przez producentów produktów spożywczych. Nie obejmuje już np. dystrybutorów, hurtowni artykułów spożywczych czy ich bezpośrednich sprzedawców. Rzecznik zapytał resort finansów, czy przyjęcie tak selektywnego i preferującego wąską grupę podatników rozwiązania było zamierzeniem celowym czy przypadkowym.

W wystąpieniu zwrócono uwagę na wprowadzone w tym samym czasie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Nowelizacje w tym zakresie pozwoliły podatnikom dokonującym darowizn w postaci produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Rzecznik uważa, że w tym przypadku ustawodawca pozwala na rozliczanie darowizn w kosztach nie tylko producentom. Wskazuje na to posłużenie się pojęciem: cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich wątpliwości może rozwiać tylko jednoznaczne stanowisko resortu finansów. Dlatego poprosił MF o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej lub dokonanie stosownych zmian legislacyjnych.