Wypracowane sprawozdanie opiera się na projekcie rządowym, w którym uwzględniono niektóre propozycje Komisji "Przyjazne Państwo", w tym dotyczące liberalizacji przepisów regulujących opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tracie komisyjnych prac nad ustawą zwiększony został limit dla małych podatników z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. Wydłużono ponadto termin na dokonanie odliczenia podatku naliczonego z trzech miesięcy proponowanych przez rząd do dwunastu miesięcy (obecnie wynosi on dwa miesiące). Komisja zdecydowała również, że ustawa wejdzie w życie 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkiem kilku przepisów), a nie 1 listopada jak chciał rząd.

Pozostałe zmiany zostały przejęte z projektu rządowego. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji 30-proc. sankcji VAT oraz stałej kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł dla podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Ustawa przewiduje także m.in. możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników, wykazywania podatku z tytułu importu w deklaracji, wprowadzenie podstawowego 60-dniowego terminu zwrotu VAT oraz regulacji w zakresie składów konsygnacyjnych.

Nowelizacja ma trafić do drugiego czytania na następnym posiedzeniu Sejmu (1 - 3 października). Tymczasem mogło się ono odbyć już w tym tygodniu. Komisja Finansów Publicznych, czekała jednak z przyjęciem sprawozdania na pierwsze czytania dwóch dodatkowych nowelizacji Komisji "Przyjazne Państwo". Ostatecznie Sejm zajął się tylko jednym z projektów zakładającym likwidację obowiązku podwójnej rejestracji podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych. Propozycji tej niestety nie udało się jednak włączyć się do sprawozdania Komisji, ze względu na szereg zastrzeżeń Ministerstwa Finansów oraz sejmowego Biura Legislacyjnego.

Komisja ma powrócić do prac nad projektem na następnym posiedzeniu.