Projekt nowelizacji ustawy o VAT, którą w tym tygodniu zajmuje się Sejm, zwiększa w 2010 roku limit obrotów, po którego przekroczeniu przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia podmiotowego z 50 tys. zł do 100 tys. zł. Firmy, które w tym roku przekroczą lub już przekroczyły obecny próg dla zwolnienia i zarejestrowały się już na potrzeby VAT, nie mają powodu do obaw. Będą mogły w 2010 roku powrócić do zwolnienia.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii KND & Partnerzy, podkreśla, że zwiększony limit zwolnienia ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy nie przekroczyli w 2009 roku kwoty obrotów w wysokości 100 tys. zł, także tych, którzy przekroczyli obecny limit oraz musieli zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy ci nie będą musieli czekać cały rok, aby powrócić do zwolnienia.

Jak wyjaśnia Agnieszka Laskowska, doradca podatkowy w KPMG, podatnik, przekraczając w 2009 roku limit obrotów 50 tys. zł, powinien dokonać rejestracji dla celów VAT i rozliczać ten podatek, gdyż do tego zobowiązują go obecne przepisy. Jeżeli jednak obrót przedsiębiorcy nie przekroczy w 2009 roku kwoty 100 tys. zł, to od przyszłego roku będzie mógł powrócić do zwolnienia z VAT.

Przepis przejściowy

Wynika to z przepisu przejściowego zawartego w projekcie. Zgodnie z nim podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 roku była wyższa niż 50 tys. zł i nie przekroczyła 100 tys. zł, mogą w 2010 roku skorzystać ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2010 r.

– W tym przypadku nie obowiązuje przepis o rocznej karencji w powrocie do zwolnienia – mówi Anna Gorwa, specjalista ds. podatków w Dziale Doradztwa Podatkowego HLB Sarnowski & Wiśniewski.