PORADA

Syn darczyńcy rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą w październiku 2007 r. Ojciec przekazał mu darowiznę z prywatnego konta bankowego, dokonując przelewu na konto firmowe syna, założone na prowadzoną działalność gospodarczą (zaznaczając, że przelew został dokonany tytułem darowizny). Darczyńca nie wie, czy postąpił prawidłowo i czy urząd skarbowy nie będzie żądał podatku od tej darowizny w sytuacji, gdy została ona przelana nie na konto osobiste, lecz na konto firmowe syna? Obdarowany za otrzymane pieniądze zakupił towary handlowe do prowadzonej działalności.

Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, wskazuje, że w opisanej sytuacji nie ma znaczenia, na jakie konto obdarowanego została wpłacona kwota pieniędzy tytułem darowizny.

- Rachunek, na który wpłynęły pieniądze, jest jedynie aspektem finansowym całej operacji i nie przesądza o źródle przychodu. Obowiązek założenia rachunku bankowego wynika z przepisów prawa bankowego, a nie podatkowego, zatem w aspekcie podatkowym wpłata na jeden czy też drugi rachunek jest nieistotna - twierdzi ekspert. Paweł Jabłonowski podkreśla, że podatnik z tytułu otrzymanej darowizny ma prawo w przedmiotowym stanie faktycznym do skorzystania z wszelkich ulg, jakie są przewidziane w ustawie o podatkach od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), a w szczególności z ulgi od nabycia od najbliższych, po spełnieniu określonych tam wymogów (obowiązek udokumentowania otrzymania tej kwoty na rachunek bankowy).

- Należy pamiętać, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej występuje tożsamość podatnika, w aspekcie utrzymywanych rachunków, czyli niezależnie od rodzaju posiadanych rachunków bankowych, jest to ten sam podatnik - wyjaśnia nasz rozmówca.

Ekspert zwraca uwagę, że chociaż zdarzały się pojedyncze interpretacje dotyczące przepisów prawa podatkowego, z których wynikało, że przekazanie pieniędzy z rachunku firmowego na osobisty jest przychodem podatnika, to jest pogląd absolutnie błędny.

- Można dokonywać dowolnej ilości przelewów pomiędzy własnymi rachunkami, ponieważ środki te zostały już raz opodatkowane. W przedmiotowym stanie faktycznym podatnik ma prawo do dysponowania darowizną w dowolny sposób, także z rachunku bankowego, i nie wpływa to na zasady opodatkowania - podsumowuje Paweł Jabłonowski.

miesiąc ma podatnik na zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl