Inwestor, który uzyska w tym roku zysk na giełdzie, może pomniejszyć dochód do opodatkowania o straty, jakie poniósł podczas ostatniej giełdowej bessy.
Odkąd dochody z inwestycji giełdowych są opodatkowane, inwestorzy szukają sposobów na możliwe jak najbardziej efektywne zmniejszenie zobowiązania podatkowego dla fiskusa. Mimo wielu niejasności, a także różnego traktowania podatników uzyskujących dochody z różnych źródeł, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z korzyścią dla inwestorów umożliwiają im rozliczanie strat poniesionych w wyniku dokonywanych inwestycji. Ta możliwość zredukowania poniesionych strat w pewnym stopniu niweluje psychologiczną barierę przed dalszym inwestowaniem, co szczególnie mogło nasilić się przy okazji ostatnich głębokich i długotrwałych spadków na giełdach (od jesieni 2007 do zimy 2009 roku).

Zasada odliczenia

Generalna zasada rozliczania strat w zakresie inwestycji giełdowych określa, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
Reguła ta ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczać straty w PIT-38.
W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kumulacji strat

Wyjątków od kompensacji

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Czy stratę ze starych akcji można odliczyć w PIT-38

Czy można odliczyć stratę niewykazaną w deklaracji

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP