Dowód księgowy nie musi być podpisany, aby był uznany za ważny. Firmy coraz częściej rezygnują z podpisywania takich dowodów.
Ustawa o rachunkowości wymaga, aby dowód księgowy zawierał m.in. podpis jego wystawcy. Jednak w praktyce zdarza się coraz częściej, że firmy rezygnują z umieszczania podpisu na fakturach. Takie działania są zgodne z prawem, bo pozwalają im na to przepisy.
Tomasz Kociołek, młodszy menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) można zaniechać umieszczania podpisu wystawcy, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. Natomiast od 1 lutego 2005 r. przepis ten pozwala na zaniechanie umieszczania na dowodzie księgowym pod- pisu wystawcy dokumentu również w przypadku, gdy wynika to z odrębnych przepisów.
– Za taki przepis można uznać rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337) – twierdzi nasz rozmówca. Dodaje, że zgodnie z tym przepisem podpis wystawcy na fakturze nie jest bezwzględnie wymagany. Według Tomasza Kociołka oznacza to, że brak podpisu osoby wystawiającej fakturę nie stanowi przeszkody w ujęciu na jej podstawie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki.