Wszystkie informacje dotyczące opłat celnych odnaleźć można w specjalnie stworzonej do tego celu internetowej przeglądarce.
Jeśli kupujemy dowolny towar pochodzący spoza Wspólnoty, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty cła. Stawki celne są zróżnicowane i wahają się od kilku do kilkunastu procent. Warto zawczasu dowidzieć się, jaką stawką celną objęty jest zakupiony przez nas towar. Zastosowanie odpowiedniej stawki uzależnione jest od kodu, który został przyporządkowany danemu towarowi.
Kody oraz stawki sprawdzić możemy w specjalnej Przeglądarce Taryfowej ISZTAR2. Została ona opracowana z myślą o wszystkich podmiotach biorących udział w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Przeglądarka dostępna jest na stronie internetowej Służby Celnej w zakładce Taryfa Celna.
– W przeglądarce można znaleźć informacje o stawce celnej, stawce podatkowej, tzw. wyjaśnienia do taryfy umożliwiające prawidłową klasyfikację towaru, a także informacje, czy dany towar objęty jest jakimiś szczególnymi ograniczeniami albo np. obowiązuje opłata wyrównawcza, albo wymagane jest pozwolenie na przywóz – wyjaśnia Tomasz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Celnego w Opolu.
Podkreśla równocześnie, że korzystanie z przeglądarki ISZTAR2 nie jest trudne, zwłaszcza jeśli po kilku szkoleniowych próbach oswoimy się z programem. Jej największym plusem jest łatwy dostęp, może z niej bowiem skorzystać każdy, kto ma dostęp do internetu.
Nie należy jednak zapominać o tym, że informacje zawarte w Przeglądarce Taryfowej ISZTAR2 nie mają mocy prawnej, gdyż są jedynie opracowane i udostępnione na podstawie poszczególnych rozporządzeń wspólnotowych.
– Problemem, z którym spotykają się zazwyczaj podmioty, jest kwestia prawidłowej taryfikacji towaru. Ustala ją ostatecznie organ celny. Możliwa jest sytuacja, że podmiot będzie miał inny pogląd na taryfikację niż organ celny – tłumaczy Tomasz Nowak.
Wówczas można złożyć odwołanie od ewentualnej decyzji organu celnego. W sytuacji kiedy pojawiają się wątpliwości odnośnie do taryfikacji towaru, bardzo użytecznym narzędziem jest wiążąca informacja taryfowa, tzw. WIT. Podmiot, który chce mieć pewność co do taryfikacji, a w konsekwencji zastosowanych stawek celnych i podatkowych, może zwrócić się o wydanie WIT-u.
Uzyskanie informacji jest bezpłatne. Należy w tej sprawie zwrócić się do Izby Celnej w Warszawie, która zajmuje się wydawaniem WIT-ów.