Od jutra (24 listopada) obowiązywać będą wzory wniosków o rejestrację/aktualizacje w systemie EORI dla podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizują obowiązki określone w przepisach prawa celnego.
Już 24 listopada wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 23 października 2009 r. (Dz.U. nr 187, poz. 1451) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. Wprowadza ono do krajowego systemu prawa celnego wzory wniosków o rejestrację/aktualizacje w systemie EORI (Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych), które pozwolą na praktyczną realizacje czynności z zakresu rejestracji. Numer EORI jest stosowany, jeżeli jest to wymagane, we wszystkich kontaktach przedsiębiorców z organami celnymi. Przedsiębiorcy zamierzający dokonać przywozu towarów, ich transportu w ramach procedury tranzytowej lub ich wywozu lub zamierzający wystąpić o pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej lub procedur celnych w różnych państwach członkowskich mają obowiązek rejestracji i uzyskania nowego numeru identyfikacyjnego. Rodzaj numeru identyfikacyjnego, który należy stosować, jest ustalany przez państwa członkowskie, które wymagają zarejestrowania w swoich systemach krajowych.